Jordemoderforeningen

Medlemsmøde - kunsten at skabe det gode fødested


Dato og tid

Tirsdag d. 24. oktober 2017 kl. 09:00 til 16:00

Tilmeldingsfrist

Tirsdag d. 24. oktober 2017 kl. 01:00

Sted

Odin Havnepark
Lumbyvej 11
5000 Odense
Denmark

Arrangør

Jordemoderforeningen
Charlotte Kamp Bjerre
+45 46953408
cbj@jordemoderforeningen.dk

Kunsten at skabe det gode fødested.

09.00 - 10.00

Indskrivning, let morgenmad og besøg hos udstillerne

10.00 - 10.10
Velkomst

v/Lillian Bondo, formand

10.10 -11.15
Revolutionen på fødestedet - fra høj indgrebsfrekvens og dårligt udkomme til favoritsted for både de fødende og jordemødre (oplæg på engelsk)
Kathryn holder oplæg med udgangspunkt i sine erfaringer som leder ved etableringen af to fødeklinikker i et belastet område i Birmingham
v/Kathryn Gutteridge, Consultant Midwife & Clinical Lead for Low Risk Care, Sandwell & West Birmingham Hospital NHS Trust

11.15-12.00
Hvad skaber det gode fødested?
- set fra brugernes perspektiv

   - Det direkte brugerperspektiv
     v/Birgitte Halkjær Storgaard, Formand for Forældre og Fødsel
   - Hvordan bruger regionerne resultaterne fra LUP til at forbedre
     kvaliteten

     v/ repræsentant fra regionerne

12.00 - 13.00
Frokost og tid til besøg hos udstillerne

13.00 - 13.30
Overrækkelse af årets bachelorpris

v/Lis Munk, jordemoder,

13.30 - 14.40  Parallelesessioner

Tema: Hvordan kan vi som jordemødre selv være med til at fremme det gode fødested og dets potentialer?
   - Styrk jordemoderen og hendes kompetencer - Lederen som
     inspirator til at fremme det gode fødested

     v/Anette Frederiksen, chefjordemoder Odense Universitetshospital
   - En fælles tværfaglig indsats for at nedsætte sectiofrekvensen og
     fremme den normale fødsel - erfaringer fra Herning/Holstebro

     v/obstetriker Jane Boris og vicechefjordemoder Charlotte Sander
   - Kunsten at skabe den gode jordemoderkonsultation for både
     kvinder og jordemødre - erfaringer fra Aabenraa

     v/Mette Rasmussen, jordemoder
   - Hjemmet som scenen for det gode fødested
     v/Karen Ingvarsen, jordemoder Hjemmefødselsorning Sjælland, MSc
   - Opsporing og tværfaglig indsats til udsatte gravide familier
     - Fra samarbejdsprojekt mellem jordemødre og sundhedsplejer-
     sker i Hjørring Kommune til implementeret indsats mellem
     jordemødre i hele Region Nordjylland og sundhedsplejen i samt-
     lige nordjyske kommuner.
     v/Helle Høy Simonsen, chefjordemoder, Regionshospital Nordjylland,
     og Lene Skejlbo, ledende sundhedsplejerske, Hjørring Kommune
 
14.40 - 15.20
Kaffepause og tid til besøg hos udstillerne

15.20 - 16.00
Rummmets indretning og betydning for det gode forløb
Oplægget tager udgangspunkt i den sanselige og praktiske interaktion mellem mennesker og hospitalets rum. Herunder berøres, hvordan fysiske omgivelser har betydning for oplevelsen af sted og samvær - selv i en
fødselssituation.
v/Stine Louring Nielsen, antropolog, ph.d.-studerende

16.00 - 16.45
Brug af samtalegrupper og mentalisering i arbejdet med jobtilfredshed hos jordemødre
Mette Amtoft vil i sit oplæg sætte fokus på arbejdet med jobtilfredshed hos jordemødre, ud fra erfaringer fra et arbejde med forbedring af jobtilfredshed
på Hvidovre Hospitals Fødeafdeling. Oplægget vil inddrage relevant organisationspsykologisk teori, som ligger til grund for valg af tilgang, mindset og metode i processen
v/Mette Amtoft, klinik- og organisationspsykolog.

16.45 - 17.00
Afrunding
v/Lillian Bondo

Deltagere: Alle medlemmer af Jordemoderforeningen

Pris:
Early bird indtil 8. september: 400 Kr.
Early bird studerende : 200 Kr.
Standard efter 8.september og indtil 15. oktober: 650 Kr.
Standard studerende: 300 Kr.

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

Jordemoderforeningen
Charlotte Kamp Bjerre
+45 46953408
cbj@jordemoderforeningen.dk