Hop til hovedindholdet

Jordemoderforeningen logo

Live webinar om jordemødres pligt til at indberette formodede bivirkninger


Dato og tid

Onsdag d. 22. marts 2023 kl. 14:00 til 15:45

Tilmeldingsfrist

Onsdag d. 22. marts 2023 kl. 11:00

Sted

Teams Teams

Live webinar om jordemødres pligt til at indberette formodede bivirkninger


Live webinar om jordemødres pligt til at indberette formodede bivirkninger

Jordemoderforeningen afholder sammen med Lægemiddelstyrelsen et webinar om jordemødres pligt til at indberette formodede bivirkninger.

Webinaret er en opfølgning på et tidligere webinar om samme emne fra 2021, som blev afholdt i kølvandet på en mediedækning om få indberetninger af formodede bivirkninger af lægemidlet Angusta, hvor der ellers er en skærpet indberetningspligt.

Lægemiddelstyrelsen vil på dette webinar give en status på deres overvågning af sikkerheden ved brug af Angusta til igangsættelse af fødsler. Webinaret vil desuden bestå af oplæg om indberetningspligt fra Lægemiddelstyrelsen og case gennemgang ved afdelingsjordemoder Tina Andreasen Dahl, Aalborg Universitetshospital, samt en fælles drøftelse om de overvejelser jordemødre skal gøre sig ved mistanke om formodede bivirkninger fra et lægemiddel.

Oplægsholdere:

Lægemiddelstyrelsen -
Camilla Holbæk Pearson, Akademisk medarbejder
Susan Hyllested Larsen, Akademisk medarbejder
Morten Dahl Nielsen, Chefkonsulent,

Aalborg Universitetshospital -
Tina Andreasen Dahl, Afdelingsjordemoder

Program:

14.00 – 14.05                           Velkomst

14.05 – 15.00                           Præsentation ved Lægemiddelstyrelsen:

·       Regler om indberetning af formodede bivirkninger, herunder jordemødres indberetningspligt

·       Bivirkningsovervågning

·       Status vedrørende overvågning af sikkerhed ved Angusta

15.00 – 15.20                           Præsentation ved afdelingsjordemoder                                                                  Tina Andreasen Dahl:

·       Organisering omkring igangsættelser på AAUH

·       Indberetning af formodede bivirkninger – cases vedr. Angusta og refleksioner

15.20 – 15.40                            Spørgsmål fra deltagerne

15.40 – 15.45                            Afrunding

 

Har din afdeling arbejdet med et initiativ til at få systematiseret indberetningen af formodede bivirkninger på fødegangen? 
Det kan være vanskeligt at få indberettet alle formodede bivirkninger fra Angusta, fordi igangsættelse typisk strækker sig over flere dage og involverer mange jordemødre, og hvem er det så lige, der sætter sig, og indberetter den formodede bivirkning?
Vi ved, at nogle fødeafdelinger har arbejdet med at udvikle en arbejdsgang, hvor indberetningerne af formodede bivirkninger gøres systematisk, og vi håber at kunne afslutte webinaret med en kort seance, hvor forskellige initiativer bliver præsenteret til inspiration, der kan tages med tilbage i afdelingen og arbejdes videre på lokalt.
Vi vil derfor gerne høre fra dig, hvis I på din afdeling har udviklet en arbejdsgang og hvilke erfaringer I har gjort jer indtil videre. 
Skriv til Mette Busk på meb@jordemoderforeningen.dk .


Webinaret er gratis og for alle aktive medlemmer* af Jordemoderforeningen.
Senest to timer inden webinaret starter, vil du modtage en email med link til webinaret.
* Følgende medlemskaber kan deltage: Aktivt medlemskab, dimittendsats, barselsorlov uden løn, arbejdsløs, autoriseret studerende, studerende på jordemoderuddannelsen

 

Kontaktinformation til arrangør

Jordemoderforeningen
Mette Busk

Tlf: +45 46953415
meb@jordemoderforeningen.dk

Kontaktinformation til arrangør

Jordemoderforeningen
Mette Busk

Tlf: +45 46953415
meb@jordemoderforeningen.dk